Menu ≡
24print kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2017 je rokem:
7525—7526byzantské éry,
7245od stvoření světa podle Eusebia,
6730od stvoření světa podle Scaligera,
5777—5778od stvoření světa podle Židů,
4221od potopy světa,
2793od první Olympiády,
2770od založení Říma,
2062od juliánské opravy kalendáře,
2017od narození Krista Pána,
1947od zboření Jeruzaléma,
1642od začátku stěhování národů,
1541od konce Západořímské říše,
1483od příchodu národa českého do Bohémské země,
1293od vystavění města Prahy,
1158od uvaření prvního piva v Čechách,
1154od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
922od počátku křižáckých válek,
777od vynalezení papíru,
615od postavení pražského mostu,
577od vynalezení knihtisku,
525od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
452od přivezení brambor do Evropy,
435od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
408od vynálezu dalekohledu,
369od vpádu Švédů do Prahy,
318od zavedení opraveného kalendáře,
303od posledního moru v Praze,
252od vynálezu parního stroje,
241od zavedení všeobecného kalendáře,
99od konce 1. světové války,
99od vzniku Československé republiky,
72od konce 2. světové války,
28od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5778 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3928 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2334 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1158 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 606 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 541 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 474 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 218 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 185 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynuly 4 roky od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

ave365
24print 24print Nahoru