Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2014

Leden   1. 12:14   8. 04:39 16. 05:52 24. 06:19 30. 22:39
Únor   6. 20:22 15. 00:53 22. 18:15
Březen   1. 09:00   8. 14:27 16. 18:09 24. 02:46 30. 20:45
Duben   7. 10:31 15. 09:42 22. 09:52 29. 08:14
Květen   7. 05:15 14. 21:16 21. 14:59 28. 20:40
Červen   5. 22:39 13. 06:11 19. 20:39 27. 10:09
Červenec   5. 13:59 12. 13:25 19. 04:08 27. 00:42
Srpen   4. 02:50 10. 20:09 17. 14:26 25. 16:13
Září   2. 13:11   9. 03:38 16. 04:05 24. 08:14
Říjen   1. 21:33   8. 12:51 15. 21:12 23. 23:57 31. 03:48
Listopad   6. 23:23 14. 16:16 22. 13:32 29. 11:06
Prosinec   6. 13:27 14. 13:51 22. 02:36 28. 19:31
Leden
  1. 12:141126
  8. 04:39
16. 05:52
24. 06:19
30. 22:391127
Únor
  6. 20:22
15. 00:53
22. 18:15
Březen
  1. 09:001128
  8. 14:27
16. 18:09
24. 02:46
30. 20:451129
Duben
  7. 10:31
15. 09:42
22. 09:52
29. 08:141130
Květen
  7. 05:15
14. 21:16
21. 14:59
28. 20:401131
Červen
  5. 22:39
13. 06:11
19. 20:39
27. 10:091132
Červenec
  5. 13:59
12. 13:25
19. 04:08
27. 00:421133
Srpen
  4. 02:50
10. 20:09
17. 14:26
25. 16:131134
Září
  2. 13:11
  9. 03:38
16. 04:05
24. 08:141135
Říjen
  1. 21:33
  8. 12:51
15. 21:12
23. 23:571136
31. 03:48
Listopad
  6. 23:23
14. 16:16
22. 13:321137
29. 11:06
Prosinec
  6. 13:27
14. 13:51
22. 02:361138
28. 19:31

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 848.den
Nahoru