Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2016

Leden   2. 06:30 10. 02:30 17. 00:26 24. 02:46
Únor   1. 04:28   8. 15:39 15. 08:46 22. 19:20
Březen   2. 00:11   9. 02:54 15. 18:03 23. 13:01 31. 17:17
Duben   7. 13:24 14. 05:59 22. 07:24 30. 05:29
Květen   6. 21:30 13. 19:02 21. 23:15 29. 14:12
Červen   5. 05:00 12. 10:10 20. 13:02 27. 20:19
Červenec   4. 13:01 12. 02:52 20. 00:57 27. 01:00
Srpen   2. 22:45 10. 20:21 18. 11:27 25. 05:41
Září   1. 11:03   9. 13:49 16. 21:05 23. 11:56
Říjen   1. 02:12   9. 06:33 16. 06:23 22. 21:14 30. 18:38
Listopad   7. 20:51 14. 14:52 21. 09:33 29. 13:18
Prosinec   7. 10:03 14. 01:06 21. 02:56 29. 07:53
Leden
  2. 06:30
10. 02:301151
17. 00:26
24. 02:46
Únor
  1. 04:28
  8. 15:391152
15. 08:46
22. 19:20
Březen
  2. 00:11
  9. 02:541153
15. 18:03
23. 13:01
31. 17:17
Duben
  7. 13:241154
14. 05:59
22. 07:24
30. 05:29
Květen
  6. 21:301155
13. 19:02
21. 23:15
29. 14:12
Červen
  5. 05:001156
12. 10:10
20. 13:02
27. 20:19
Červenec
  4. 13:011157
12. 02:52
20. 00:57
27. 01:00
Srpen
  2. 22:451158
10. 20:21
18. 11:27
25. 05:41
Září
  1. 11:031159
  9. 13:49
16. 21:05
23. 11:56
Říjen
  1. 02:121160
  9. 06:33
16. 06:23
22. 21:14
30. 18:381161
Listopad
  7. 20:51
14. 14:52
21. 09:33
29. 13:181162
Prosinec
  7. 10:03
14. 01:06
21. 02:56
29. 07:531163

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 844.den
Nahoru