Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2040

Leden   7. 12:05 14. 04:25 21. 03:21 29. 08:55
Únor   5. 23:32 12. 15:24 19. 22:34 28. 01:59
Březen   6. 08:19 13. 02:46 20. 18:59 28. 17:12
Duben   4. 16:06 11. 16:00 19. 15:37 27. 04:38
Květen   3. 22:00 11. 05:28 19. 09:00 26. 13:47
Červen   2. 04:17   9. 20:03 17. 23:32 24. 21:19
Červenec   1. 12:18   9. 11:15 17. 11:16 24. 04:05 30. 23:06
Srpen   8. 02:26 15. 20:36 22. 11:10 29. 13:17
Září   6. 17:14 14. 04:08 20. 19:43 28. 06:41
Říjen   6. 07:26 13. 10:41 20. 06:50 28. 02:27
Listopad   4. 19:56 11. 16:23 18. 20:06 26. 22:07
Prosinec   4. 08:33 11. 00:30 18. 13:16 26. 18:02
Leden
  7. 12:05
14. 04:251448
21. 03:21
29. 08:55
Únor
  5. 23:32
12. 15:241449
19. 22:34
28. 01:59
Březen
  6. 08:19
13. 02:461450
20. 18:59
28. 17:12
Duben
  4. 16:06
11. 16:001451
19. 15:37
27. 04:38
Květen
  3. 22:00
11. 05:281452
19. 09:00
26. 13:47
Červen
  2. 04:17
  9. 20:031453
17. 23:32
24. 21:19
Červenec
  1. 12:18
  9. 11:151454
17. 11:16
24. 04:05
30. 23:06
Srpen
  8. 02:261455
15. 20:36
22. 11:10
29. 13:17
Září
  6. 17:141456
14. 04:08
20. 19:43
28. 06:41
Říjen
  6. 07:261457
13. 10:41
20. 06:50
28. 02:27
Listopad
  4. 19:561458
11. 16:23
18. 20:06
26. 22:07
Prosinec
  4. 08:331459
11. 00:30
18. 13:16
26. 18:02

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 586.den
Nahoru