Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2034

Leden   4. 20:47 12. 14:17 20. 11:02 27. 09:32
Únor   3. 11:05 11. 12:09 19. 00:10 25. 17:34
Březen   5. 03:10 13. 07:45 20. 11:14 27. 03:18
Duben   3. 21:19 12. 00:45 18. 21:26 25. 13:35
Květen   3. 14:16 11. 12:56 18. 05:13 25. 01:58
Červen   2. 05:54   9. 21:44 16. 12:26 23. 16:35
Červenec   1. 19:45   9. 03:59 15. 20:15 23. 09:05 31. 07:55
Srpen   7. 08:50 14. 05:53 22. 02:43 29. 18:49
Září   5. 13:41 12. 18:14 20. 20:39 28. 04:57
Říjen   4. 20:05 12. 09:33 20. 14:03 27. 14:42
Listopad   3. 04:27 11. 02:16 19. 05:01 25. 23:32
Prosinec   2. 17:46 10. 21:14 18. 18:45 25. 09:54
Leden
  4. 20:47
12. 14:17
20. 11:021374
27. 09:32
Únor
  3. 11:05
11. 12:09
19. 00:101375
25. 17:34
Březen
  5. 03:10
13. 07:45
20. 11:141376
27. 03:18
Duben
  3. 21:19
12. 00:45
18. 21:261377
25. 13:35
Květen
  3. 14:16
11. 12:56
18. 05:131378
25. 01:58
Červen
  2. 05:54
  9. 21:44
16. 12:261379
23. 16:35
Červenec
  1. 19:45
  9. 03:59
15. 20:151380
23. 09:05
31. 07:55
Srpen
  7. 08:50
14. 05:531381
22. 02:43
29. 18:49
Září
  5. 13:41
12. 18:141382
20. 20:39
28. 04:57
Říjen
  4. 20:05
12. 09:331383
20. 14:03
27. 14:42
Listopad
  3. 04:27
11. 02:161384
19. 05:01
25. 23:32
Prosinec
  2. 17:46
10. 21:141385
18. 18:45
25. 09:54

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 876.den
Nahoru