Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2029

Leden   7. 14:26 14. 18:24 22. 20:23 30. 07:03
Únor   5. 22:52 13. 11:31 21. 16:10 28. 18:10
Březen   7. 08:52 15. 05:19 23. 08:33 30. 04:26
Duben   5. 21:51 13. 23:40 21. 21:50 28. 12:37
Květen   5. 11:48 13. 15:42 21. 06:16 27. 20:37
Červen   4. 03:19 12. 05:51 19. 11:54 26. 05:22
Červenec   3. 19:58 11. 17:51 18. 16:14 25. 15:36
Srpen   2. 13:15 10. 03:56 16. 20:55 24. 03:51
Září   1. 06:33   8. 12:44 15. 03:29 22. 18:29 30. 22:57
Říjen   7. 21:14 14. 13:09 22. 11:28 30. 12:32
Listopad   6. 05:24 13. 01:35 21. 05:03 29. 00:48
Prosinec   5. 15:52 12. 18:49 20. 23:46 28. 10:49
Leden
  7. 14:26
14. 18:241312
22. 20:23
30. 07:03
Únor
  5. 22:52
13. 11:311313
21. 16:10
28. 18:10
Březen
  7. 08:52
15. 05:191314
23. 08:33
30. 04:26
Duben
  5. 21:51
13. 23:401315
21. 21:50
28. 12:37
Květen
  5. 11:48
13. 15:421316
21. 06:16
27. 20:37
Červen
  4. 03:19
12. 05:511317
19. 11:54
26. 05:22
Červenec
  3. 19:58
11. 17:511318
18. 16:14
25. 15:36
Srpen
  2. 13:15
10. 03:561319
16. 20:55
24. 03:51
Září
  1. 06:33
  8. 12:441320
15. 03:29
22. 18:29
30. 22:57
Říjen
  7. 21:141321
14. 13:09
22. 11:28
30. 12:32
Listopad
  6. 05:241322
13. 01:35
21. 05:03
29. 00:48
Prosinec
  5. 15:521323
12. 18:49
20. 23:46
28. 10:49

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 401.den
Nahoru