Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2026

Leden   3. 11:03 10. 16:48 18. 20:52 26. 05:47
Únor   1. 23:09   9. 13:43 17. 13:01 24. 13:28
Březen   3. 12:38 11. 10:39 19. 02:23 25. 20:18
Duben   2. 04:12 10. 06:52 17. 13:52 24. 04:32
Květen   1. 19:23   9. 23:10 16. 22:01 23. 13:11 31. 10:45
Červen   8. 12:00 15. 04:54 21. 23:55 30. 01:57
Červenec   7. 21:29 14. 11:43 21. 13:06 29. 16:36
Srpen   6. 04:21 12. 19:37 20. 04:46 28. 06:18
Září   4. 09:51 11. 05:27 18. 22:44 26. 18:49
Říjen   3. 15:25 10. 17:50 18. 18:13 26. 05:12
Listopad   1. 21:28   9. 08:02 17. 12:48 24. 15:53
Prosinec   1. 07:09   9. 01:52 17. 06:43 24. 02:28 30. 19:59
Leden
  3. 11:03
10. 16:48
18. 20:521275
26. 05:47
Únor
  1. 23:09
  9. 13:43
17. 13:011276
24. 13:28
Březen
  3. 12:38
11. 10:39
19. 02:231277
25. 20:18
Duben
  2. 04:12
10. 06:52
17. 13:521278
24. 04:32
Květen
  1. 19:23
  9. 23:10
16. 22:011279
23. 13:11
31. 10:45
Červen
  8. 12:00
15. 04:541280
21. 23:55
30. 01:57
Červenec
  7. 21:29
14. 11:431281
21. 13:06
29. 16:36
Srpen
  6. 04:21
12. 19:371282
20. 04:46
28. 06:18
Září
  4. 09:51
11. 05:271283
18. 22:44
26. 18:49
Říjen
  3. 15:25
10. 17:501284
18. 18:13
26. 05:12
Listopad
  1. 21:28
  9. 08:021285
17. 12:48
24. 15:53
Prosinec
  1. 07:09
  9. 01:521286
17. 06:43
24. 02:28
30. 19:59

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 401.den
Nahoru