Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2015

Leden   5. 05:53 13. 10:47 20. 14:14 27. 05:48
Únor   4. 00:09 12. 04:50 19. 00:47 25. 18:14
Březen   5. 19:06 13. 18:48 20. 10:36 27. 08:43
Duben   4. 14:06 12. 05:44 18. 20:57 26. 01:55
Květen   4. 05:42 11. 12:36 18. 06:13 25. 19:19
Červen   2. 18:19   9. 17:42 16. 16:05 24. 13:03
Červenec   2. 04:20   8. 22:24 16. 03:24 24. 06:04 31. 12:43
Srpen   7. 04:03 14. 16:54 22. 21:31 29. 20:35
Září   5. 11:54 13. 08:41 21. 10:59 28. 04:50
Říjen   4. 23:06 13. 02:06 20. 22:31 27. 13:05
Listopad   3. 13:24 11. 18:47 19. 07:27 25. 23:44
Prosinec   3. 08:40 11. 11:29 18. 16:14 25. 12:11
Leden
  5. 05:53
13. 10:47
20. 14:141139
27. 05:48
Únor
  4. 00:09
12. 04:50
19. 00:471140
25. 18:14
Březen
  5. 19:06
13. 18:48
20. 10:361141
27. 08:43
Duben
  4. 14:06
12. 05:44
18. 20:571142
26. 01:55
Květen
  4. 05:42
11. 12:36
18. 06:131143
25. 19:19
Červen
  2. 18:19
  9. 17:42
16. 16:051144
24. 13:03
Červenec
  2. 04:20
  8. 22:24
16. 03:241145
24. 06:04
31. 12:43
Srpen
  7. 04:03
14. 16:541146
22. 21:31
29. 20:35
Září
  5. 11:54
13. 08:411147
21. 10:59
28. 04:50
Říjen
  4. 23:06
13. 02:061148
20. 22:31
27. 13:05
Listopad
  3. 13:24
11. 18:471149
19. 07:27
25. 23:44
Prosinec
  3. 08:40
11. 11:291150
18. 16:14
25. 12:11

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 655.den
Nahoru