Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2013

Leden   5. 04:58 11. 20:44 19. 00:45 27. 05:38
Únor   3. 14:56 10. 08:20 17. 21:31 25. 21:26
Březen   4. 22:53 11. 20:51 19. 18:27 27. 10:27
Duben   3. 06:37 10. 11:35 18. 14:31 25. 21:57
Květen   2. 13:14 10. 02:29 18. 06:35 25. 06:25 31. 20:58
Červen   8. 17:56 16. 19:24 23. 13:32 30. 06:54
Červenec   8. 09:14 16. 05:18 22. 20:15 29. 19:43
Srpen   6. 23:51 14. 12:56 21. 03:45 28. 11:35
Září   5. 13:36 12. 19:08 19. 13:13 27. 05:56
Říjen   5. 02:35 12. 01:02 19. 01:38 27. 01:41
Listopad   3. 13:50 10. 06:57 17. 16:16 25. 20:28
Prosinec   3. 01:22   9. 16:12 17. 10:28 25. 14:48
Leden
  5. 04:58
11. 20:441114
19. 00:45
27. 05:38
Únor
  3. 14:56
10. 08:201115
17. 21:31
25. 21:26
Březen
  4. 22:53
11. 20:511116
19. 18:27
27. 10:27
Duben
  3. 06:37
10. 11:351117
18. 14:31
25. 21:57
Květen
  2. 13:14
10. 02:291118
18. 06:35
25. 06:25
31. 20:58
Červen
  8. 17:561119
16. 19:24
23. 13:32
30. 06:54
Červenec
  8. 09:141120
16. 05:18
22. 20:15
29. 19:43
Srpen
  6. 23:511121
14. 12:56
21. 03:45
28. 11:35
Září
  5. 13:361122
12. 19:08
19. 13:13
27. 05:56
Říjen
  5. 02:351123
12. 01:02
19. 01:38
27. 01:41
Listopad
  3. 13:501124
10. 06:57
17. 16:16
25. 20:28
Prosinec
  3. 01:221125
  9. 16:12
17. 10:28
25. 14:48

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 401.den
Nahoru