Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2012

Leden   1. 07:15   9. 08:30 16. 10:08 23. 08:39 31. 05:10
Únor   7. 22:54 14. 18:04 21. 23:35
Březen   1. 02:22   8. 10:40 15. 02:25 22. 15:37 30. 21:41
Duben   6. 21:19 13. 12:50 21. 09:18 29. 11:58
Květen   6. 05:35 12. 23:47 21. 01:47 28. 22:16
Červen   4. 13:12 11. 12:41 19. 17:02 27. 05:30
Červenec   3. 20:52 11. 03:48 19. 06:24 26. 10:56
Srpen   2. 05:27   9. 20:55 17. 17:54 24. 15:54 31. 15:58
Září   8. 15:15 16. 04:11 22. 21:41 30. 05:19
Říjen   8. 09:33 15. 14:02 22. 05:32 29. 20:50
Listopad   7. 01:36 13. 23:08 20. 15:31 28. 15:46
Prosinec   6. 16:32 13. 09:42 20. 06:19 28. 11:21
Leden
  1. 07:15
  9. 08:30
16. 10:08
23. 08:391102
31. 05:10
Únor
  7. 22:54
14. 18:04
21. 23:351103
Březen
  1. 02:22
  8. 10:40
15. 02:25
22. 15:371104
30. 21:41
Duben
  6. 21:19
13. 12:50
21. 09:181105
29. 11:58
Květen
  6. 05:35
12. 23:47
21. 01:471106
28. 22:16
Červen
  4. 13:12
11. 12:41
19. 17:021107
27. 05:30
Červenec
  3. 20:52
11. 03:48
19. 06:241108
26. 10:56
Srpen
  2. 05:27
  9. 20:55
17. 17:541109
24. 15:54
31. 15:58
Září
  8. 15:15
16. 04:111110
22. 21:41
30. 05:19
Říjen
  8. 09:33
15. 14:021111
22. 05:32
29. 20:50
Listopad
  7. 01:36
13. 23:081112
20. 15:31
28. 15:46
Prosinec
  6. 16:32
13. 09:421113
20. 06:19
28. 11:21

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 740.den
Nahoru