Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2009

Leden   4. 12:56 11. 04:27 18. 03:46 26. 08:55
Únor   3. 00:13   9. 15:49 16. 22:37 25. 02:35
Březen   4. 08:46 11. 03:38 18. 18:47 26. 17:06
Duben   2. 16:34   9. 16:56 17. 15:36 25. 05:23
Květen   1. 22:44   9. 06:01 17. 09:26 24. 14:11 31. 05:22
Červen   7. 20:12 16. 00:15 22. 21:35 29. 13:28
Červenec   7. 11:21 15. 11:53 22. 04:35 29. 00:00
Srpen   6. 02:55 13. 20:55 20. 12:01 27. 13:42
Září   4. 18:03 12. 04:16 18. 20:44 26. 06:50
Říjen   4. 08:10 11. 10:56 18. 07:33 26. 01:42
Listopad   2. 20:14   9. 16:56 16. 20:14 24. 22:39
Prosinec   2. 08:30   9. 01:13 16. 13:02 24. 18:36 31. 20:13
Leden
  4. 12:56
11. 04:27
18. 03:46
26. 08:551065
Únor
  3. 00:13
  9. 15:49
16. 22:37
25. 02:351066
Březen
  4. 08:46
11. 03:38
18. 18:47
26. 17:061067
Duben
  2. 16:34
  9. 16:56
17. 15:36
25. 05:231068
Květen
  1. 22:44
  9. 06:01
17. 09:26
24. 14:111069
31. 05:22
Červen
  7. 20:12
16. 00:15
22. 21:351070
29. 13:28
Červenec
  7. 11:21
15. 11:53
22. 04:351071
29. 00:00
Srpen
  6. 02:55
13. 20:55
20. 12:011072
27. 13:42
Září
  4. 18:03
12. 04:16
18. 20:441073
26. 06:50
Říjen
  4. 08:10
11. 10:56
18. 07:331074
26. 01:42
Listopad
  2. 20:14
  9. 16:56
16. 20:141075
24. 22:39
Prosinec
  2. 08:30
  9. 01:13
16. 13:021076
24. 18:36
31. 20:13

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 390.den
Nahoru