Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2006

Leden   6. 19:57 14. 10:48 22. 16:14 29. 15:15
Únor   5. 07:29 13. 05:44 21. 08:17 28. 01:31
Březen   6. 21:16 15. 00:35 22. 20:10 29. 12:15
Duben   5. 14:01 13. 18:40 21. 05:28 27. 21:44
Květen   5. 07:13 13. 08:51 20. 11:21 27. 07:26
Červen   4. 01:06 11. 20:03 18. 16:08 25. 18:05
Červenec   3. 18:37 11. 05:02 17. 21:13 25. 06:31
Srpen   2. 10:46   9. 12:54 16. 03:51 23. 21:10
Září   1. 00:56   7. 20:42 14. 13:15 22. 13:45 30. 13:04
Říjen   7. 05:13 14. 02:25 22. 07:14 29. 22:25
Listopad   5. 13:58 12. 18:45 20. 23:18 28. 07:29
Prosinec   5. 01:25 12. 15:32 20. 15:01 27. 15:48
Leden
  6. 19:57
14. 10:48
22. 16:14
29. 15:151028
Únor
  5. 07:29
13. 05:44
21. 08:17
28. 01:311029
Březen
  6. 21:16
15. 00:35
22. 20:10
29. 12:151030
Duben
  5. 14:01
13. 18:40
21. 05:28
27. 21:441031
Květen
  5. 07:13
13. 08:51
20. 11:21
27. 07:261032
Červen
  4. 01:06
11. 20:03
18. 16:08
25. 18:051033
Červenec
  3. 18:37
11. 05:02
17. 21:13
25. 06:311034
Srpen
  2. 10:46
  9. 12:54
16. 03:51
23. 21:101035
Září
  1. 00:56
  7. 20:42
14. 13:15
22. 13:451036
30. 13:04
Říjen
  7. 05:13
14. 02:25
22. 07:141037
29. 22:25
Listopad
  5. 13:58
12. 18:45
20. 23:181038
28. 07:29
Prosinec
  5. 01:25
12. 15:32
20. 15:011039
27. 15:48

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 783.den
Nahoru