Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2005

Leden   3. 18:46 10. 13:03 17. 07:58 25. 11:32
Únor   2. 08:27   8. 23:28 16. 01:16 24. 05:54
Březen   3. 18:36 10. 10:10 17. 20:19 25. 21:58
Duben   2. 02:50   8. 22:32 16. 16:37 24. 12:06
Květen   1. 08:24   8. 10:45 16. 10:56 23. 22:18 30. 13:47
Červen   6. 23:55 15. 03:22 22. 06:14 28. 20:23
Červenec   6. 14:03 14. 17:20 21. 13:00 28. 05:19
Srpen   5. 05:05 13. 04:39 19. 19:53 26. 17:18
Září   3. 20:45 11. 13:37 18. 04:01 25. 08:41
Říjen   3. 12:28 10. 21:01 17. 14:14 25. 03:17
Listopad   2. 02:25   9. 02:57 16. 01:58 23. 23:11
Prosinec   1. 16:01   8. 10:36 15. 17:16 23. 20:36 31. 04:12
Leden
  3. 18:46
10. 13:031015
17. 07:58
25. 11:32
Únor
  2. 08:27
  8. 23:281016
16. 01:16
24. 05:54
Březen
  3. 18:36
10. 10:101017
17. 20:19
25. 21:58
Duben
  2. 02:50
  8. 22:321018
16. 16:37
24. 12:06
Květen
  1. 08:24
  8. 10:451019
16. 10:56
23. 22:18
30. 13:47
Červen
  6. 23:551020
15. 03:22
22. 06:14
28. 20:23
Červenec
  6. 14:031021
14. 17:20
21. 13:00
28. 05:19
Srpen
  5. 05:051022
13. 04:39
19. 19:53
26. 17:18
Září
  3. 20:451023
11. 13:37
18. 04:01
25. 08:41
Říjen
  3. 12:281024
10. 21:01
17. 14:14
25. 03:17
Listopad
  2. 02:251025
  9. 02:57
16. 01:58
23. 23:11
Prosinec
  1. 16:011026
  8. 10:36
15. 17:16
23. 20:36
31. 04:121027

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 401.den
Nahoru