Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2004

Leden   7. 16:40 15. 05:46 21. 22:05 29. 07:03
Únor   6. 09:47 13. 14:40 20. 10:18 28. 04:24
Březen   7. 00:14 13. 22:01 20. 23:41 29. 01:48
Duben   5. 13:03 12. 05:46 19. 15:21 27. 19:32
Květen   4. 22:33 11. 13:04 19. 06:52 27. 09:57
Červen   3. 06:20   9. 22:02 17. 22:27 25. 21:08
Červenec   2. 13:09   9. 09:34 17. 13:24 25. 05:37 31. 20:05
Srpen   8. 00:01 16. 03:24 23. 12:12 30. 04:22
Září   6. 17:11 14. 16:29 21. 17:54 28. 15:09
Říjen   6. 12:12 14. 04:48 20. 23:59 28. 05:07
Listopad   5. 06:53 12. 15:27 19. 06:50 26. 21:07
Prosinec   5. 01:53 12. 02:29 18. 17:40 26. 16:06
Leden
  7. 16:40
15. 05:46
21. 22:051003
29. 07:03
Únor
  6. 09:47
13. 14:40
20. 10:181004
28. 04:24
Březen
  7. 00:14
13. 22:01
20. 23:411005
29. 01:48
Duben
  5. 13:03
12. 05:46
19. 15:211006
27. 19:32
Květen
  4. 22:33
11. 13:04
19. 06:521007
27. 09:57
Červen
  3. 06:20
  9. 22:02
17. 22:271008
25. 21:08
Červenec
  2. 13:09
  9. 09:34
17. 13:241009
25. 05:37
31. 20:05
Srpen
  8. 00:01
16. 03:241010
23. 12:12
30. 04:22
Září
  6. 17:11
14. 16:291011
21. 17:54
28. 15:09
Říjen
  6. 12:12
14. 04:481012
20. 23:59
28. 05:07
Listopad
  5. 06:53
12. 15:271013
19. 06:50
26. 21:07
Prosinec
  5. 01:53
12. 02:291014
18. 17:40
26. 16:06

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 730.den
Nahoru