Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2003

Leden   2. 21:23 10. 14:15 18. 11:48 25. 09:33
Únor   1. 11:48   9. 12:11 17. 00:51 23. 17:46
Březen   3. 03:35 11. 08:15 18. 11:34 25. 02:51
Duben   1. 21:19 10. 01:40 16. 21:36 23. 14:18
Květen   1. 14:15   9. 13:53 16. 05:36 23. 02:31 31. 06:20
Červen   7. 22:28 14. 13:16 21. 16:45 29. 20:39
Červenec   7. 04:32 13. 21:21 21. 09:01 29. 08:53
Srpen   5. 09:28 12. 06:48 20. 02:48 27. 19:26
Září   3. 14:34 10. 18:36 18. 21:03 26. 05:09
Říjen   2. 21:09 10. 09:27 18. 14:31 25. 14:50
Listopad   1. 05:25   9. 02:14 17. 05:15 23. 23:59 30. 18:16
Prosinec   8. 21:37 16. 18:42 23. 10:43 30. 11:03
Leden
  2. 21:23990
10. 14:15
18. 11:48
25. 09:33
Únor
  1. 11:48991
  9. 12:11
17. 00:51
23. 17:46
Březen
  3. 03:35992
11. 08:15
18. 11:34
25. 02:51
Duben
  1. 21:19993
10. 01:40
16. 21:36
23. 14:18
Květen
  1. 14:15994
  9. 13:53
16. 05:36
23. 02:31
31. 06:20995
Červen
  7. 22:28
14. 13:16
21. 16:45
29. 20:39996
Červenec
  7. 04:32
13. 21:21
21. 09:01
29. 08:53997
Srpen
  5. 09:28
12. 06:48
20. 02:48
27. 19:26998
Září
  3. 14:34
10. 18:36
18. 21:03
26. 05:09999
Říjen
  2. 21:09
10. 09:27
18. 14:31
25. 14:501000
Listopad
  1. 05:25
  9. 02:14
17. 05:15
23. 23:591001
30. 18:16
Prosinec
  8. 21:37
16. 18:42
23. 10:431002
30. 11:03

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 401.den
Nahoru