Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2002

Leden   6. 04:55 13. 14:29 21. 18:47 28. 23:50
Únor   4. 14:33 12. 08:41 20. 13:02 27. 10:17
Březen   6. 02:25 14. 03:03 22. 03:28 28. 19:25
Duben   4. 17:29 12. 21:21 20. 14:48 27. 05:00
Květen   4. 09:16 12. 12:45 19. 21:42 26. 13:51
Červen   3. 02:05 11. 01:47 18. 02:29 24. 23:42
Červenec   2. 19:19 10. 12:26 17. 06:47 24. 11:07
Srpen   1. 12:22   8. 21:15 15. 12:12 23. 00:29 31. 04:31
Září   7. 05:10 13. 20:08 21. 15:59 29. 19:03
Říjen   6. 13:17 13. 07:33 21. 09:20 29. 06:28
Listopad   4. 21:34 11. 21:52 20. 02:34 27. 16:46
Prosinec   4. 08:34 11. 16:49 19. 20:10 27. 01:31
Leden
  6. 04:55
13. 14:29978
21. 18:47
28. 23:50
Únor
  4. 14:33
12. 08:41979
20. 13:02
27. 10:17
Březen
  6. 02:25
14. 03:03980
22. 03:28
28. 19:25
Duben
  4. 17:29
12. 21:21981
20. 14:48
27. 05:00
Květen
  4. 09:16
12. 12:45982
19. 21:42
26. 13:51
Červen
  3. 02:05
11. 01:47983
18. 02:29
24. 23:42
Červenec
  2. 19:19
10. 12:26984
17. 06:47
24. 11:07
Srpen
  1. 12:22
  8. 21:15985
15. 12:12
23. 00:29
31. 04:31
Září
  7. 05:10986
13. 20:08
21. 15:59
29. 19:03
Říjen
  6. 13:17987
13. 07:33
21. 09:20
29. 06:28
Listopad
  4. 21:34988
11. 21:52
20. 02:34
27. 16:46
Prosinec
  4. 08:34989
11. 16:49
19. 20:10
27. 01:31

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 401.den
Nahoru