Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2000

Leden   6. 19:14 14. 14:34 21. 05:40 28. 08:57
Únor   5. 14:03 13. 00:21 19. 17:27 27. 04:54
Březen   6. 06:17 13. 07:59 20. 05:44 28. 02:21
Duben   4. 20:12 11. 15:30 18. 19:42 26. 21:30
Květen   4. 06:12 10. 22:01 18. 09:34 26. 13:55
Červen   2. 14:14   9. 05:29 17. 00:27 25. 03:00
Červenec   1. 21:20   8. 14:53 16. 15:55 24. 13:02 31. 04:25
Srpen   7. 03:02 15. 07:13 22. 20:51 29. 12:19
Září   5. 18:27 13. 21:37 21. 03:28 27. 21:53
Říjen   5. 12:59 13. 10:53 20. 09:59 27. 09:58
Listopad   4. 08:27 11. 22:15 18. 16:25 26. 00:11
Prosinec   4. 04:55 11. 10:03 18. 01:41 25. 18:22
Leden
  6. 19:14953
14. 14:34
21. 05:40
28. 08:57
Únor
  5. 14:03954
13. 00:21
19. 17:27
27. 04:54
Březen
  6. 06:17955
13. 07:59
20. 05:44
28. 02:21
Duben
  4. 20:12956
11. 15:30
18. 19:42
26. 21:30
Květen
  4. 06:12957
10. 22:01
18. 09:34
26. 13:55
Červen
  2. 14:14958
  9. 05:29
17. 00:27
25. 03:00
Červenec
  1. 21:20959
  8. 14:53
16. 15:55
24. 13:02
31. 04:25960
Srpen
  7. 03:02
15. 07:13
22. 20:51
29. 12:19961
Září
  5. 18:27
13. 21:37
21. 03:28
27. 21:53962
Říjen
  5. 12:59
13. 10:53
20. 09:59
27. 09:58963
Listopad
  4. 08:27
11. 22:15
18. 16:25
26. 00:11964
Prosinec
  4. 04:55
11. 10:03
18. 01:41
25. 18:22965

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru