Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1999

Leden   2. 03:50   9. 15:22 17. 16:46 24. 20:15 31. 17:07
Únor   8. 12:58 16. 07:39 23. 03:43
Březen   2. 07:59 10. 09:40 17. 19:48 24. 11:18
Duben   1. 00:49   9. 04:51 16. 06:22 22. 21:02 30. 16:55
Květen   8. 19:29 15. 14:05 22. 07:34 30. 08:40
Červen   7. 06:20 13. 21:03 20. 20:13 28. 23:37
Červenec   6. 13:57 13. 04:24 20. 11:00 28. 13:25
Srpen   4. 19:27 11. 13:08 19. 03:47 27. 01:48
Září   3. 00:17 10. 00:02 17. 22:06 25. 12:51
Říjen   2. 06:02   9. 13:34 17. 17:00 24. 23:02 31. 13:04
Listopad   8. 04:53 16. 10:03 23. 08:04 30. 00:19
Prosinec   7. 23:32 16. 01:50 22. 18:31 29. 15:04
Leden
  2. 03:50
  9. 15:22
17. 16:46941
24. 20:15
31. 17:07
Únor
  8. 12:58
16. 07:39942
23. 03:43
Březen
  2. 07:59
10. 09:40
17. 19:48943
24. 11:18
Duben
  1. 00:49
  9. 04:51
16. 06:22944
22. 21:02
30. 16:55
Květen
  8. 19:29
15. 14:05945
22. 07:34
30. 08:40
Červen
  7. 06:20
13. 21:03946
20. 20:13
28. 23:37
Červenec
  6. 13:57
13. 04:24947
20. 11:00
28. 13:25
Srpen
  4. 19:27
11. 13:08948
19. 03:47
27. 01:48
Září
  3. 00:17
10. 00:02949
17. 22:06
25. 12:51
Říjen
  2. 06:02
  9. 13:34950
17. 17:00
24. 23:02
31. 13:04
Listopad
  8. 04:53951
16. 10:03
23. 08:04
30. 00:19
Prosinec
  7. 23:32952
16. 01:50
22. 18:31
29. 15:04

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru