Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1998

Leden   5. 15:18 12. 18:24 20. 20:40 28. 07:01
Únor   3. 23:53 11. 11:23 19. 16:27 26. 18:26
Březen   5. 09:41 13. 05:34 21. 08:38 28. 04:14
Duben   3. 22:18 12. 00:23 19. 21:53 26. 13:41
Květen   3. 12:04 11. 16:29 19. 06:35 25. 21:32
Červen   2. 03:45 10. 06:18 17. 12:38 24. 05:50
Červenec   1. 20:43   9. 18:01 16. 17:13 23. 15:44 31. 14:05
Srpen   8. 04:10 14. 21:48 22. 04:03 30. 07:06
Září   6. 13:21 13. 03:58 20. 19:01 28. 23:11
Říjen   5. 22:12 12. 13:11 20. 12:09 28. 12:46
Listopad   4. 06:18 11. 01:28 19. 05:27 27. 01:23
Prosinec   3. 16:19 10. 18:54 18. 23:42 26. 11:46
Leden
  5. 15:18
12. 18:24
20. 20:40
28. 07:01929
Únor
  3. 23:53
11. 11:23
19. 16:27
26. 18:26930
Březen
  5. 09:41
13. 05:34
21. 08:38
28. 04:14931
Duben
  3. 22:18
12. 00:23
19. 21:53
26. 13:41932
Květen
  3. 12:04
11. 16:29
19. 06:35
25. 21:32933
Červen
  2. 03:45
10. 06:18
17. 12:38
24. 05:50934
Červenec
  1. 20:43
  9. 18:01
16. 17:13
23. 15:44935
31. 14:05
Srpen
  8. 04:10
14. 21:48
22. 04:03936
30. 07:06
Září
  6. 13:21
13. 03:58
20. 19:01937
28. 23:11
Říjen
  5. 22:12
12. 13:11
20. 12:09938
28. 12:46
Listopad
  4. 06:18
11. 01:28
19. 05:27939
27. 01:23
Prosinec
  3. 16:19
10. 18:54
18. 23:42940
26. 11:46

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru