Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1997

Leden   2. 02:45   9. 05:26 15. 21:02 23. 16:11 31. 20:40
Únor   7. 16:06 14. 09:57 22. 11:27
Březen   2. 10:38   9. 02:15 16. 01:06 24. 05:45 31. 21:38
Duben   7. 13:02 14. 19:00 22. 22:34 30. 04:37
Květen   6. 22:46 14. 12:55 22. 11:13 29. 09:51
Červen   5. 09:04 13. 06:52 20. 21:09 27. 14:42
Červenec   4. 20:40 12. 23:44 20. 05:20 26. 20:28
Srpen   3. 10:14 11. 14:43 18. 12:55 25. 04:24
Září   2. 01:52 10. 03:31 16. 20:50 23. 15:35
Říjen   1. 18:52   9. 14:22 16. 05:46 23. 06:48 31. 11:01
Listopad   7. 22:44 14. 15:12 22. 00:58 30. 03:14
Prosinec   7. 07:09 14. 03:37 21. 22:43 29. 17:57
Leden
  2. 02:45
  9. 05:26916
15. 21:02
23. 16:11
31. 20:40
Únor
  7. 16:06917
14. 09:57
22. 11:27
Březen
  2. 10:38
  9. 02:15918
16. 01:06
24. 05:45
31. 21:38
Duben
  7. 13:02919
14. 19:00
22. 22:34
30. 04:37
Květen
  6. 22:46920
14. 12:55
22. 11:13
29. 09:51
Červen
  5. 09:04921
13. 06:52
20. 21:09
27. 14:42
Červenec
  4. 20:40922
12. 23:44
20. 05:20
26. 20:28
Srpen
  3. 10:14923
11. 14:43
18. 12:55
25. 04:24
Září
  2. 01:52924
10. 03:31
16. 20:50
23. 15:35
Říjen
  1. 18:52925
  9. 14:22
16. 05:46
23. 06:48
31. 11:01926
Listopad
  7. 22:44
14. 15:12
22. 00:58
30. 03:14927
Prosinec
  7. 07:09
14. 03:37
21. 22:43
29. 17:57928

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 781.den
Nahoru