Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1996

Leden   5. 21:51 13. 21:45 20. 13:50 27. 12:14
Únor   4. 16:58 12. 09:37 19. 00:30 26. 06:52
Březen   5. 10:23 12. 18:15 19. 11:45 27. 02:31
Duben   4. 02:07 11. 01:36 18. 00:49 25. 22:40
Květen   3. 13:48 10. 07:04 17. 13:46 25. 16:13
Červen   1. 22:47   8. 13:05 16. 03:36 24. 07:23
Červenec   1. 05:58   7. 20:55 15. 18:15 23. 19:49 30. 12:35
Srpen   6. 07:25 14. 09:34 22. 05:36 28. 19:52
Září   4. 21:06 13. 01:07 20. 13:23 27. 04:51
Říjen   4. 14:04 12. 16:15 19. 20:09 26. 16:11
Listopad   3. 08:50 11. 05:16 18. 02:09 25. 05:10
Prosinec   3. 06:06 10. 17:56 17. 10:31 24. 21:41
Leden
  5. 21:51
13. 21:45
20. 13:50904
27. 12:14
Únor
  4. 16:58
12. 09:37
19. 00:30905
26. 06:52
Březen
  5. 10:23
12. 18:15
19. 11:45906
27. 02:31
Duben
  4. 02:07
11. 01:36
18. 00:49907
25. 22:40
Květen
  3. 13:48
10. 07:04
17. 13:46908
25. 16:13
Červen
  1. 22:47
  8. 13:05
16. 03:36909
24. 07:23
Červenec
  1. 05:58
  7. 20:55
15. 18:15910
23. 19:49
30. 12:35
Srpen
  6. 07:25
14. 09:34911
22. 05:36
28. 19:52
Září
  4. 21:06
13. 01:07912
20. 13:23
27. 04:51
Říjen
  4. 14:04
12. 16:15913
19. 20:09
26. 16:11
Listopad
  3. 08:50
11. 05:16914
18. 02:09
25. 05:10
Prosinec
  3. 06:06
10. 17:56915
17. 10:31
24. 21:41

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 876.den
Nahoru