Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1995

Leden   1. 11:56   8. 16:46 16. 21:26 24. 05:58 30. 23:48
Únor   7. 13:54 15. 13:15 22. 14:04
Březen   1. 12:48   9. 11:14 17. 02:26 23. 21:10 31. 04:09
Duben   8. 07:35 15. 14:08 22. 05:18 29. 19:36
Květen   7. 23:44 14. 22:48 21. 13:36 29. 11:27
Červen   6. 12:26 13. 06:03 20. 00:01 28. 02:50
Červenec   5. 22:02 12. 12:49 19. 13:10 27. 17:13
Srpen   4. 05:16 10. 20:15 18. 05:04 26. 06:31
Září   2. 11:03   9. 05:37 16. 23:10 24. 17:55
Říjen   1. 15:36   8. 16:52 16. 17:26 24. 05:36 30. 22:17
Listopad   7. 08:21 15. 12:40 22. 16:43 29. 07:28
Prosinec   7. 02:27 15. 06:31 22. 03:22 28. 20:07
Leden
  1. 11:56891
  8. 16:46
16. 21:26
24. 05:58
30. 23:48892
Únor
  7. 13:54
15. 13:15
22. 14:04
Březen
  1. 12:48893
  9. 11:14
17. 02:26
23. 21:10
31. 04:09894
Duben
  8. 07:35
15. 14:08
22. 05:18
29. 19:36895
Květen
  7. 23:44
14. 22:48
21. 13:36
29. 11:27896
Červen
  6. 12:26
13. 06:03
20. 00:01
28. 02:50897
Červenec
  5. 22:02
12. 12:49
19. 13:10
27. 17:13898
Srpen
  4. 05:16
10. 20:15
18. 05:04
26. 06:31899
Září
  2. 11:03
  9. 05:37
16. 23:10
24. 17:55900
Říjen
  1. 15:36
  8. 16:52
16. 17:26
24. 05:36901
30. 22:17
Listopad
  7. 08:21
15. 12:40
22. 16:43902
29. 07:28
Prosinec
  7. 02:27
15. 06:31
22. 03:22903
28. 20:07

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru