Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1994

Leden   5. 01:01 12. 00:10 19. 21:27 27. 14:23
Únor   3. 09:06 10. 15:30 18. 18:47 26. 02:15
Březen   4. 17:53 12. 08:05 20. 13:15 27. 13:09
Duben   3. 04:55 11. 02:17 19. 04:34 25. 21:45
Květen   2. 16:32 10. 19:07 18. 14:50 25. 05:39
Červen   1. 06:02   9. 10:27 16. 21:57 23. 13:33 30. 21:31
Červenec   8. 23:37 16. 03:12 22. 22:16 30. 14:40
Srpen   7. 10:45 14. 07:57 21. 08:47 29. 08:41
Září   5. 20:33 12. 13:34 19. 22:00 28. 01:23
Říjen   5. 04:55 11. 20:17 19. 13:18 27. 17:44
Listopad   3. 14:36 10. 07:14 18. 07:57 26. 08:04
Prosinec   3. 00:54   9. 22:06 18. 03:17 25. 20:07
Leden
  5. 01:01
12. 00:10879
19. 21:27
27. 14:23
Únor
  3. 09:06
10. 15:30880
18. 18:47
26. 02:15
Březen
  4. 17:53
12. 08:05881
20. 13:15
27. 13:09
Duben
  3. 04:55
11. 02:17882
19. 04:34
25. 21:45
Květen
  2. 16:32
10. 19:07883
18. 14:50
25. 05:39
Červen
  1. 06:02
  9. 10:27884
16. 21:57
23. 13:33
30. 21:31
Červenec
  8. 23:37885
16. 03:12
22. 22:16
30. 14:40
Srpen
  7. 10:45886
14. 07:57
21. 08:47
29. 08:41
Září
  5. 20:33887
12. 13:34
19. 22:00
28. 01:23
Říjen
  5. 04:55888
11. 20:17
19. 13:18
27. 17:44
Listopad
  3. 14:36889
10. 07:14
18. 07:57
26. 08:04
Prosinec
  3. 00:54890
  9. 22:06
18. 03:17
25. 20:07

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru