Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1993

Leden   1. 04:38   8. 13:37 15. 05:01 22. 19:27 31. 00:20
Únor   7. 00:55 13. 15:57 21. 14:05
Březen   1. 16:47   8. 10:46 15. 05:16 23. 08:14 31. 06:10
Duben   6. 20:43 13. 21:39 22. 01:49 29. 14:41
Květen   6. 05:34 13. 14:20 21. 16:07 28. 20:21
Červen   4. 15:02 12. 07:36 20. 03:52 27. 00:43
Červenec   4. 01:45 12. 00:49 19. 13:24 26. 05:25
Srpen   2. 14:10 10. 17:19 17. 21:28 24. 11:57
Září   1. 04:33   9. 08:26 16. 05:10 22. 21:32 30. 19:54
Říjen   8. 20:35 15. 12:36 22. 09:52 30. 13:38
Listopad   7. 07:36 13. 22:34 21. 03:03 29. 07:31
Prosinec   6. 16:49 13. 10:27 20. 23:26 29. 00:05
Leden
  1. 04:38
  8. 13:37
15. 05:01
22. 19:27867
31. 00:20
Únor
  7. 00:55
13. 15:57
21. 14:05868
Březen
  1. 16:47
  8. 10:46
15. 05:16
23. 08:14869
31. 06:10
Duben
  6. 20:43
13. 21:39
22. 01:49870
29. 14:41
Květen
  6. 05:34
13. 14:20
21. 16:07871
28. 20:21
Červen
  4. 15:02
12. 07:36
20. 03:52872
27. 00:43
Červenec
  4. 01:45
12. 00:49
19. 13:24873
26. 05:25
Srpen
  2. 14:10
10. 17:19
17. 21:28874
24. 11:57
Září
  1. 04:33
  9. 08:26
16. 05:10875
22. 21:32
30. 19:54
Říjen
  8. 20:35
15. 12:36876
22. 09:52
30. 13:38
Listopad
  7. 07:36
13. 22:34877
21. 03:03
29. 07:31
Prosinec
  6. 16:49
13. 10:27878
20. 23:26
29. 00:05

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru