Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1990

Leden   4. 11:40 11. 05:57 18. 22:17 26. 20:20
Únor   2. 19:33   9. 20:16 17. 19:48 25. 09:54
Březen   4. 03:05 11. 11:59 19. 15:30 26. 21:48
Duben   2. 12:24 10. 05:18 18. 09:03 25. 06:27
Květen   1. 22:18   9. 21:31 17. 21:45 24. 13:47 31. 10:11
Červen   8. 13:01 16. 06:48 22. 20:55 30. 00:07
Červenec   8. 03:23 15. 13:04 22. 04:54 29. 16:01
Srpen   6. 16:19 13. 17:54 20. 14:39 28. 09:34
Září   5. 03:46 11. 22:53 19. 02:46 27. 04:05
Říjen   4. 13:02 11. 04:31 18. 16:37 26. 21:26
Listopad   2. 22:48   9. 14:02 17. 10:04 25. 14:11
Prosinec   2. 08:50   9. 03:04 17. 05:22 25. 04:16 31. 19:35
Leden
  4. 11:40
11. 05:57
18. 22:17
26. 20:20830
Únor
  2. 19:33
  9. 20:16
17. 19:48
25. 09:54831
Březen
  4. 03:05
11. 11:59
19. 15:30
26. 21:48832
Duben
  2. 12:24
10. 05:18
18. 09:03
25. 06:27833
Květen
  1. 22:18
  9. 21:31
17. 21:45
24. 13:47834
31. 10:11
Červen
  8. 13:01
16. 06:48
22. 20:55835
30. 00:07
Červenec
  8. 03:23
15. 13:04
22. 04:54836
29. 16:01
Srpen
  6. 16:19
13. 17:54
20. 14:39837
28. 09:34
Září
  5. 03:46
11. 22:53
19. 02:46838
27. 04:05
Říjen
  4. 13:02
11. 04:31
18. 16:37839
26. 21:26
Listopad
  2. 22:48
  9. 14:02
17. 10:04840
25. 14:11
Prosinec
  2. 08:50
  9. 03:04
17. 05:22841
25. 04:16
31. 19:35

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru