Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1989

Leden   7. 20:22 14. 14:58 21. 22:34 30. 03:02
Únor   6. 08:37 13. 00:15 20. 16:32 28. 21:08
Březen   7. 19:19 14. 11:11 22. 10:58 30. 12:21
Duben   6. 05:33 13. 01:13 21. 05:13 28. 22:46
Květen   5. 13:46 12. 16:20 20. 20:16 28. 06:01
Červen   3. 21:53 11. 08:59 19. 08:57 26. 11:09
Červenec   3. 06:59 11. 02:19 18. 19:42 25. 15:31
Srpen   1. 18:06   9. 19:28 17. 05:07 23. 20:40 31. 07:45
Září   8. 11:49 15. 13:50 22. 04:10 29. 22:47
Říjen   8. 01:52 14. 21:32 21. 14:19 29. 16:27
Listopad   6. 15:11 13. 06:51 20. 05:44 28. 10:41
Prosinec   6. 02:26 12. 17:30 20. 00:55 28. 04:20
Leden
  7. 20:22817
14. 14:58
21. 22:34
30. 03:02
Únor
  6. 08:37818
13. 00:15
20. 16:32
28. 21:08
Březen
  7. 19:19819
14. 11:11
22. 10:58
30. 12:21
Duben
  6. 05:33820
13. 01:13
21. 05:13
28. 22:46
Květen
  5. 13:46821
12. 16:20
20. 20:16
28. 06:01
Červen
  3. 21:53822
11. 08:59
19. 08:57
26. 11:09
Červenec
  3. 06:59823
11. 02:19
18. 19:42
25. 15:31
Srpen
  1. 18:06824
  9. 19:28
17. 05:07
23. 20:40
31. 07:45825
Září
  8. 11:49
15. 13:50
22. 04:10
29. 22:47826
Říjen
  8. 01:52
14. 21:32
21. 14:19
29. 16:27827
Listopad
  6. 15:11
13. 06:51
20. 05:44
28. 10:41828
Prosinec
  6. 02:26
12. 17:30
20. 00:55
28. 04:20829

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru