Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1988

Leden   4. 02:40 12. 08:04 19. 06:26 25. 22:54
Únor   2. 21:52 11. 00:01 17. 16:54 24. 13:15
Březen   3. 17:01 11. 11:56 18. 03:02 25. 05:41
Duben   2. 11:21   9. 21:21 16. 14:00 24. 00:32
Květen   2. 01:41   9. 03:23 16. 00:10 23. 18:49 31. 12:53
Červen   7. 08:21 14. 11:14 22. 12:23 29. 21:46
Červenec   6. 13:36 13. 23:53 22. 04:14 29. 05:25
Srpen   4. 20:22 12. 14:31 20. 17:51 27. 12:56
Září   3. 05:50 11. 06:49 19. 05:18 25. 20:07
Říjen   2. 17:58 10. 22:49 18. 14:01 25. 05:36
Listopad   1. 11:11   9. 15:20 16. 22:35 23. 16:53
Prosinec   1. 07:49   9. 06:36 16. 06:40 23. 06:29 31. 05:56
Leden
  4. 02:40
12. 08:04
19. 06:26805
25. 22:54
Únor
  2. 21:52
11. 00:01
17. 16:54806
24. 13:15
Březen
  3. 17:01
11. 11:56
18. 03:02807
25. 05:41
Duben
  2. 11:21
  9. 21:21
16. 14:00808
24. 00:32
Květen
  2. 01:41
  9. 03:23
16. 00:10809
23. 18:49
31. 12:53
Červen
  7. 08:21
14. 11:14810
22. 12:23
29. 21:46
Červenec
  6. 13:36
13. 23:53811
22. 04:14
29. 05:25
Srpen
  4. 20:22
12. 14:31812
20. 17:51
27. 12:56
Září
  3. 05:50
11. 06:49813
19. 05:18
25. 20:07
Říjen
  2. 17:58
10. 22:49814
18. 14:01
25. 05:36
Listopad
  1. 11:11
  9. 15:20815
16. 22:35
23. 16:53
Prosinec
  1. 07:49
  9. 06:36816
16. 06:40
23. 06:29
31. 05:56

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru