Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1986

Leden   3. 20:47 10. 13:22 17. 23:13 26. 01:31
Únor   2. 05:41   9. 01:55 16. 20:55 24. 16:02
Březen   3. 13:17 10. 15:52 18. 17:39 26. 04:02
Duben   1. 21:30   9. 08:08 17. 12:35 24. 14:46
Květen   1. 05:22   9. 00:10 17. 03:00 23. 22:45 30. 14:55
Červen   7. 16:00 15. 14:00 22. 05:42 29. 02:53
Červenec   7. 06:55 14. 22:10 21. 12:40 28. 17:34
Srpen   5. 20:36 13. 04:21 19. 20:54 27. 10:39
Září   4. 09:10 11. 09:41 18. 07:34 26. 05:17
Říjen   3. 19:55 10. 14:28 17. 20:22 25. 23:26
Listopad   2. 07:02   8. 22:11 16. 13:12 24. 17:51
Prosinec   1. 17:43   8. 09:02 16. 08:05 24. 10:17 31. 04:10
Leden
  3. 20:47
10. 13:22780
17. 23:13
26. 01:31
Únor
  2. 05:41
  9. 01:55781
16. 20:55
24. 16:02
Březen
  3. 13:17
10. 15:52782
18. 17:39
26. 04:02
Duben
  1. 21:30
  9. 08:08783
17. 12:35
24. 14:46
Květen
  1. 05:22
  9. 00:10784
17. 03:00
23. 22:45
30. 14:55
Červen
  7. 16:00785
15. 14:00
22. 05:42
29. 02:53
Červenec
  7. 06:55786
14. 22:10
21. 12:40
28. 17:34
Srpen
  5. 20:36787
13. 04:21
19. 20:54
27. 10:39
Září
  4. 09:10788
11. 09:41
18. 07:34
26. 05:17
Říjen
  3. 19:55789
10. 14:28
17. 20:22
25. 23:26
Listopad
  2. 07:02790
  8. 22:11
16. 13:12
24. 17:51
Prosinec
  1. 17:43791
  8. 09:02
16. 08:05
24. 10:17
31. 04:10792

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru