Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1985

Leden   7. 03:16 14. 00:27 21. 03:28 29. 04:29
Únor   5. 16:19 12. 08:57 19. 19:43 28. 00:41
Březen   7. 03:13 13. 18:34 21. 12:59 29. 17:11
Duben   5. 13:32 12. 06:41 20. 07:22 28. 06:25
Květen   4. 21:53 11. 19:34 19. 23:41 27. 14:56
Červen   3. 05:50 10. 10:19 18. 13:58 25. 20:53
Červenec   2. 14:08 10. 02:50 18. 01:56 25. 01:39 31. 23:41
Srpen   8. 20:29 16. 12:05 23. 06:36 30. 11:27
Září   7. 14:16 14. 21:20 21. 13:03 29. 02:08
Říjen   7. 06:04 14. 05:33 20. 21:13 28. 18:38
Listopad   5. 21:07 12. 15:20 19. 10:04 27. 13:42
Prosinec   5. 10:01 12. 01:54 19. 02:58 27. 08:30
Leden
  7. 03:16
14. 00:27
21. 03:28768
29. 04:29
Únor
  5. 16:19
12. 08:57
19. 19:43769
28. 00:41
Březen
  7. 03:13
13. 18:34
21. 12:59770
29. 17:11
Duben
  5. 13:32
12. 06:41
20. 07:22771
28. 06:25
Květen
  4. 21:53
11. 19:34
19. 23:41772
27. 14:56
Červen
  3. 05:50
10. 10:19
18. 13:58773
25. 20:53
Červenec
  2. 14:08
10. 02:50
18. 01:56774
25. 01:39
31. 23:41
Srpen
  8. 20:29
16. 12:05775
23. 06:36
30. 11:27
Září
  7. 14:16
14. 21:20776
21. 13:03
29. 02:08
Říjen
  7. 06:04
14. 05:33777
20. 21:13
28. 18:38
Listopad
  5. 21:07
12. 15:20778
19. 10:04
27. 13:42
Prosinec
  5. 10:01
12. 01:54779
19. 02:58
27. 08:30

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru