Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1984

Leden   3. 06:16 11. 10:48 18. 15:05 25. 05:48
Únor   2. 00:46 10. 05:00 17. 01:41 23. 18:12
Březen   2. 19:31 10. 19:27 17. 11:10 24. 08:58
Duben   1. 14:10   9. 06:51 15. 21:11 23. 02:26
Květen   1. 05:45   8. 13:50 15. 06:29 22. 19:45 30. 18:48
Červen   6. 18:42 13. 16:42 21. 13:10 29. 05:18
Červenec   5. 23:04 13. 04:20 21. 06:01 28. 13:51
Srpen   4. 04:33 11. 17:43 19. 21:41 26. 21:25
Září   2. 12:30 10. 09:01 18. 11:31 25. 05:11
Říjen   1. 22:53 10. 00:58 17. 22:14 24. 13:08 31. 14:08
Listopad   8. 18:43 16. 07:59 22. 23:57 30. 09:01
Prosinec   8. 11:53 15. 16:25 22. 12:47 30. 06:27
Leden
  3. 06:16755
11. 10:48
18. 15:05
25. 05:48
Únor
  2. 00:46756
10. 05:00
17. 01:41
23. 18:12
Březen
  2. 19:31757
10. 19:27
17. 11:10
24. 08:58
Duben
  1. 14:10758
  9. 06:51
15. 21:11
23. 02:26
Květen
  1. 05:45759
  8. 13:50
15. 06:29
22. 19:45
30. 18:48760
Červen
  6. 18:42
13. 16:42
21. 13:10
29. 05:18761
Červenec
  5. 23:04
13. 04:20
21. 06:01
28. 13:51762
Srpen
  4. 04:33
11. 17:43
19. 21:41
26. 21:25763
Září
  2. 12:30
10. 09:01
18. 11:31
25. 05:11764
Říjen
  1. 22:53
10. 00:58
17. 22:14
24. 13:08765
31. 14:08
Listopad
  8. 18:43
16. 07:59
22. 23:57766
30. 09:01
Prosinec
  8. 11:53
15. 16:25
22. 12:47767
30. 06:27

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru