Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1983

Leden   6. 05:00 14. 06:08 22. 06:33 28. 23:26
Únor   4. 20:17 13. 01:32 20. 18:32 27. 09:58
Březen   6. 14:16 14. 18:44 22. 03:25 28. 21:27
Duben   5. 10:38 13. 09:58 20. 10:58 27. 08:31
Květen   5. 05:43 12. 21:25 19. 16:17 26. 20:48
Červen   3. 23:07 11. 06:38 17. 21:46 25. 10:32
Červenec   3. 14:12 10. 14:18 17. 04:50 25. 01:27
Srpen   2. 02:52   8. 21:18 15. 14:47 23. 16:59 31. 13:22
Září   7. 04:35 14. 04:24 22. 08:36 29. 21:05
Říjen   6. 12:16 13. 20:42 21. 22:53 29. 04:37
Listopad   4. 23:21 12. 16:49 20. 13:29 27. 11:50
Prosinec   4. 13:26 12. 14:09 20. 03:00 26. 19:52
Leden
  6. 05:00
14. 06:08743
22. 06:33
28. 23:26
Únor
  4. 20:17
13. 01:32744
20. 18:32
27. 09:58
Březen
  6. 14:16
14. 18:44745
22. 03:25
28. 21:27
Duben
  5. 10:38
13. 09:58746
20. 10:58
27. 08:31
Květen
  5. 05:43
12. 21:25747
19. 16:17
26. 20:48
Červen
  3. 23:07
11. 06:38748
17. 21:46
25. 10:32
Červenec
  3. 14:12
10. 14:18749
17. 04:50
25. 01:27
Srpen
  2. 02:52
  8. 21:18750
15. 14:47
23. 16:59
31. 13:22
Září
  7. 04:35751
14. 04:24
22. 08:36
29. 21:05
Říjen
  6. 12:16752
13. 20:42
21. 22:53
29. 04:37
Listopad
  4. 23:21753
12. 16:49
20. 13:29
27. 11:50
Prosinec
  4. 13:26754
12. 14:09
20. 03:00
26. 19:52

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru