Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1982

Leden   3. 05:45   9. 20:53 17. 00:58 25. 05:56
Únor   1. 15:28   8. 08:57 15. 21:21 23. 22:13
Březen   2. 23:15   9. 21:45 17. 18:15 25. 11:18
Duben   1. 07:08   8. 12:18 16. 14:42 23. 22:29 30. 14:07
Květen   8. 02:45 16. 07:11 23. 06:40 29. 22:06
Červen   6. 17:59 14. 20:06 21. 13:52 28. 07:56
Červenec   6. 09:32 14. 05:47 20. 20:57 27. 20:22
Srpen   5. 00:34 12. 13:08 19. 04:45 26. 11:49
Září   3. 14:28 10. 19:19 17. 14:09 25. 06:07
Říjen   3. 02:08 10. 00:26 17. 01:04 25. 01:08
Listopad   1. 13:57   8. 07:38 15. 16:10 23. 21:06
Prosinec   1. 01:21   7. 16:53 15. 10:18 23. 15:17 30. 12:33
Leden
  3. 05:45
  9. 20:53
17. 00:58
25. 05:56731
Únor
  1. 15:28
  8. 08:57
15. 21:21
23. 22:13732
Březen
  2. 23:15
  9. 21:45
17. 18:15
25. 11:18733
Duben
  1. 07:08
  8. 12:18
16. 14:42
23. 22:29734
30. 14:07
Květen
  8. 02:45
16. 07:11
23. 06:40735
29. 22:06
Červen
  6. 17:59
14. 20:06
21. 13:52736
28. 07:56
Červenec
  6. 09:32
14. 05:47
20. 20:57737
27. 20:22
Srpen
  5. 00:34
12. 13:08
19. 04:45738
26. 11:49
Září
  3. 14:28
10. 19:19
17. 14:09739
25. 06:07
Říjen
  3. 02:08
10. 00:26
17. 01:04740
25. 01:08
Listopad
  1. 13:57
  8. 07:38
15. 16:10741
23. 21:06
Prosinec
  1. 01:21
  7. 16:53
15. 10:18742
23. 15:17
30. 12:33

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru