Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1981

Leden   6. 08:24 13. 11:10 20. 08:39 28. 05:19
Únor   4. 23:14 11. 18:49 18. 23:58 27. 02:14
Březen   6. 11:31 13. 02:51 20. 16:22 28. 20:34
Duben   4. 22:19 11. 13:11 19. 09:59 27. 12:15
Květen   4. 06:19 11. 00:22 19. 02:04 26. 23:00
Červen   2. 13:32   9. 13:33 17. 17:05 25. 06:25
Červenec   1. 21:03   9. 04:40 17. 06:39 24. 11:40 31. 05:52
Srpen   7. 21:26 15. 18:37 22. 16:16 29. 16:44
Září   6. 15:26 14. 05:09 20. 21:47 28. 05:07
Říjen   6. 08:45 13. 13:49 20. 04:41 27. 21:13
Listopad   5. 02:09 11. 23:26 18. 15:54 26. 15:38
Prosinec   4. 17:22 11. 09:41 18. 06:47 26. 11:10
Leden
  6. 08:24718
13. 11:10
20. 08:39
28. 05:19
Únor
  4. 23:14719
11. 18:49
18. 23:58
27. 02:14
Březen
  6. 11:31720
13. 02:51
20. 16:22
28. 20:34
Duben
  4. 22:19721
11. 13:11
19. 09:59
27. 12:15
Květen
  4. 06:19722
11. 00:22
19. 02:04
26. 23:00
Červen
  2. 13:32723
  9. 13:33
17. 17:05
25. 06:25
Červenec
  1. 21:03724
  9. 04:40
17. 06:39
24. 11:40
31. 05:52725
Srpen
  7. 21:26
15. 18:37
22. 16:16
29. 16:44726
Září
  6. 15:26
14. 05:09
20. 21:47
28. 05:07727
Říjen
  6. 08:45
13. 13:49
20. 04:41
27. 21:13728
Listopad
  5. 02:09
11. 23:26
18. 15:54
26. 15:38729
Prosinec
  4. 17:22
11. 09:41
18. 06:47
26. 11:10730

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 848.den
Nahoru