Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1980

Leden   2. 10:02 10. 12:50 17. 22:19 24. 14:58
Únor   1. 03:21   9. 08:35 16. 09:51 23. 01:14
Březen   1. 22:00 10. 00:49 16. 19:56 23. 13:31 31. 16:14
Duben   8. 14:06 15. 05:46 22. 04:59 30. 09:35
Květen   7. 22:51 14. 14:00 21. 21:16 29. 23:28
Červen   6. 04:53 12. 22:38 20. 14:32 28. 11:02
Červenec   5. 09:27 12. 08:46 20. 07:51 27. 20:54
Srpen   3. 14:00 10. 21:09 19. 00:28 26. 05:42
Září   1. 20:08   9. 12:00 17. 15:54 24. 14:08
Říjen   1. 04:18   9. 03:50 17. 04:47 23. 21:52 30. 17:33
Listopad   7. 21:43 15. 16:47 22. 07:39 29. 10:59
Prosinec   7. 15:35 15. 02:47 21. 19:08 29. 07:32
Leden
  2. 10:02
10. 12:50
17. 22:19706
24. 14:58
Únor
  1. 03:21
  9. 08:35
16. 09:51707
23. 01:14
Březen
  1. 22:00
10. 00:49
16. 19:56708
23. 13:31
31. 16:14
Duben
  8. 14:06
15. 05:46709
22. 04:59
30. 09:35
Květen
  7. 22:51
14. 14:00710
21. 21:16
29. 23:28
Červen
  6. 04:53
12. 22:38711
20. 14:32
28. 11:02
Červenec
  5. 09:27
12. 08:46712
20. 07:51
27. 20:54
Srpen
  3. 14:00
10. 21:09713
19. 00:28
26. 05:42
Září
  1. 20:08
  9. 12:00714
17. 15:54
24. 14:08
Říjen
  1. 04:18
  9. 03:50715
17. 04:47
23. 21:52
30. 17:33
Listopad
  7. 21:43716
15. 16:47
22. 07:39
29. 10:59
Prosinec
  7. 15:35717
15. 02:47
21. 19:08
29. 07:32

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru