Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1979

Leden   5. 12:15 13. 08:09 21. 12:23 28. 07:20
Únor   4. 01:36 12. 03:39 20. 02:17 26. 17:45
Březen   5. 17:23 13. 22:14 21. 12:22 28. 03:59
Duben   4. 11:57 12. 15:15 19. 20:30 26. 15:15
Květen   4. 06:25 12. 04:01 19. 01:57 26. 02:00
Červen   3. 00:37 10. 13:55 17. 07:01 24. 13:58
Červenec   2. 17:24   9. 21:59 16. 12:59 24. 03:41
Srpen   1. 07:57   8. 05:21 14. 21:02 22. 19:11 30. 20:09
Září   6. 12:58 13. 08:15 21. 11:47 29. 06:20
Říjen   5. 20:35 12. 22:24 21. 03:23 28. 14:06
Listopad   4. 06:47 11. 17:24 19. 19:04 26. 22:09
Prosinec   3. 19:08 11. 14:59 19. 09:23 26. 06:11
Leden
  5. 12:15
13. 08:09
21. 12:23
28. 07:20694
Únor
  4. 01:36
12. 03:39
20. 02:17
26. 17:45695
Březen
  5. 17:23
13. 22:14
21. 12:22
28. 03:59696
Duben
  4. 11:57
12. 15:15
19. 20:30
26. 15:15697
Květen
  4. 06:25
12. 04:01
19. 01:57
26. 02:00698
Červen
  3. 00:37
10. 13:55
17. 07:01
24. 13:58699
Červenec
  2. 17:24
  9. 21:59
16. 12:59
24. 03:41700
Srpen
  1. 07:57
  8. 05:21
14. 21:02
22. 19:11701
30. 20:09
Září
  6. 12:58
13. 08:15
21. 11:47702
29. 06:20
Říjen
  5. 20:35
12. 22:24
21. 03:23703
28. 14:06
Listopad
  4. 06:47
11. 17:24
19. 19:04704
26. 22:09
Prosinec
  3. 19:08
11. 14:59
19. 09:23705
26. 06:11

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 654.den
Nahoru