Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1978

Leden   2. 13:07   9. 05:00 16. 04:03 24. 08:56
Únor   1. 00:51   7. 15:54 14. 23:11 23. 02:26
Březen   2. 09:34   9. 03:36 16. 19:21 24. 17:20 31. 16:11
Duben   7. 16:15 15. 14:56 23. 05:11 29. 22:02
Květen   7. 05:47 15. 08:40 22. 14:17 29. 04:30
Červen   5. 20:02 13. 23:44 20. 21:30 27. 12:44
Červenec   5. 10:50 13. 11:49 20. 04:05 26. 23:31
Srpen   4. 02:01 11. 21:06 18. 11:14 25. 13:18
Září   2. 17:09 10. 04:20 16. 20:01 24. 06:07
Říjen   2. 07:41   9. 10:38 16. 07:09 24. 01:34 31. 21:06
Listopad   7. 17:18 14. 21:00 22. 22:24 30. 09:19
Prosinec   7. 01:34 14. 13:31 22. 18:42 29. 20:36
Leden
  2. 13:07
  9. 05:00681
16. 04:03
24. 08:56
Únor
  1. 00:51
  7. 15:54682
14. 23:11
23. 02:26
Březen
  2. 09:34
  9. 03:36683
16. 19:21
24. 17:20
31. 16:11
Duben
  7. 16:15684
15. 14:56
23. 05:11
29. 22:02
Květen
  7. 05:47685
15. 08:40
22. 14:17
29. 04:30
Červen
  5. 20:02686
13. 23:44
20. 21:30
27. 12:44
Červenec
  5. 10:50687
13. 11:49
20. 04:05
26. 23:31
Srpen
  4. 02:01688
11. 21:06
18. 11:14
25. 13:18
Září
  2. 17:09689
10. 04:20
16. 20:01
24. 06:07
Říjen
  2. 07:41690
  9. 10:38
16. 07:09
24. 01:34
31. 21:06691
Listopad
  7. 17:18
14. 21:00
22. 22:24
30. 09:19692
Prosinec
  7. 01:34
14. 13:31
22. 18:42
29. 20:36693

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

www.myonlymy.cz
Nahoru