Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1977

Leden   5. 13:10 12. 20:55 19. 15:11 27. 06:12
Únor   4. 04:56 11. 05:07 18. 04:37 26. 03:50
Březen   5. 18:13 12. 12:35 19. 19:33 27. 23:27
Duben   4. 05:09 10. 20:15 18. 11:36 26. 15:42
Květen   3. 14:03 10. 05:08 18. 03:52 26. 04:20
Červen   1. 21:31   8. 16:07 16. 19:23 24. 13:44
Červenec   1. 04:24   8. 05:39 16. 09:36 23. 20:38 30. 11:52
Srpen   6. 21:40 14. 22:31 22. 02:04 28. 21:10
Září   5. 15:33 13. 10:23 20. 07:18 27. 09:17
Říjen   5. 10:21 12. 21:31 19. 13:46 27. 00:35
Listopad   4. 04:58 11. 08:09 17. 22:52 25. 18:32
Prosinec   3. 22:16 10. 18:33 17. 11:37 25. 13:49
Leden
  5. 13:10
12. 20:55
19. 15:11669
27. 06:12
Únor
  4. 04:56
11. 05:07
18. 04:37670
26. 03:50
Březen
  5. 18:13
12. 12:35
19. 19:33671
27. 23:27
Duben
  4. 05:09
10. 20:15
18. 11:36672
26. 15:42
Květen
  3. 14:03
10. 05:08
18. 03:52673
26. 04:20
Červen
  1. 21:31
  8. 16:07
16. 19:23674
24. 13:44
Červenec
  1. 04:24
  8. 05:39
16. 09:36675
23. 20:38
30. 11:52
Srpen
  6. 21:40
14. 22:31676
22. 02:04
28. 21:10
Září
  5. 15:33
13. 10:23677
20. 07:18
27. 09:17
Říjen
  5. 10:21
12. 21:31678
19. 13:46
27. 00:35
Listopad
  4. 04:58
11. 08:09679
17. 22:52
25. 18:32
Prosinec
  3. 22:16
10. 18:33680
17. 11:37
25. 13:49

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru