Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1976

Leden   1. 15:40   9. 13:40 17. 05:47 24. 00:04 31. 07:20
Únor   8. 11:05 15. 17:43 22. 09:16
Březen   1. 00:25   9. 05:38 16. 03:53 22. 19:54 30. 18:08
Duben   7. 20:02 14. 12:49 21. 08:14 29. 11:20
Květen   7. 06:17 13. 21:04 20. 22:22 29. 02:47
Červen   5. 13:20 12. 05:15 19. 14:15 27. 15:50
Červenec   4. 18:28 11. 14:09 19. 07:29 27. 02:39
Srpen   2. 23:06 10. 00:43 18. 01:12 25. 12:01
Září   1. 04:35   8. 13:52 16. 18:20 23. 20:55 30. 12:12
Říjen   8. 05:56 16. 09:59 23. 06:10 29. 23:05
Listopad   7. 00:15 14. 23:39 21. 16:11 28. 13:59
Prosinec   6. 19:15 14. 11:14 21. 03:08 28. 08:48
Leden
  1. 15:40656
  9. 13:40
17. 05:47
24. 00:04
31. 07:20657
Únor
  8. 11:05
15. 17:43
22. 09:16
Březen
  1. 00:25658
  9. 05:38
16. 03:53
22. 19:54
30. 18:08659
Duben
  7. 20:02
14. 12:49
21. 08:14
29. 11:20660
Květen
  7. 06:17
13. 21:04
20. 22:22
29. 02:47661
Červen
  5. 13:20
12. 05:15
19. 14:15
27. 15:50662
Červenec
  4. 18:28
11. 14:09
19. 07:29
27. 02:39663
Srpen
  2. 23:06
10. 00:43
18. 01:12
25. 12:01664
Září
  1. 04:35
  8. 13:52
16. 18:20
23. 20:55665
30. 12:12
Říjen
  8. 05:56
16. 09:59
23. 06:10666
29. 23:05
Listopad
  7. 00:15
14. 23:39
21. 16:11667
28. 13:59
Prosinec
  6. 19:15
14. 11:14
21. 03:08668
28. 08:48

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru