Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1975

Leden   4. 20:04 12. 11:20 20. 16:14 27. 16:09
Únor   3. 07:23 11. 06:17 19. 08:39 26. 02:15
Březen   4. 21:20 13. 00:48 20. 21:05 27. 11:36
Duben   3. 13:25 11. 17:39 19. 05:41 25. 20:55
Květen   3. 06:44 11. 08:05 18. 11:29 25. 06:50
Červen   2. 00:22   9. 19:49 16. 15:58 23. 17:54
Červenec   1. 17:37   9. 05:10 15. 20:47 23. 06:28 31. 09:48
Srpen   7. 12:57 14. 03:23 21. 20:48 30. 00:20
Září   5. 20:19 12. 12:59 20. 12:50 28. 12:46
Říjen   5. 04:23 12. 02:15 20. 06:06 27. 23:07
Listopad   3. 14:05 10. 19:21 18. 23:28 26. 07:52
Prosinec   3. 01:50 10. 15:39 18. 15:39 25. 15:52
Leden
  4. 20:04
12. 11:20644
20. 16:14
27. 16:09
Únor
  3. 07:23
11. 06:17645
19. 08:39
26. 02:15
Březen
  4. 21:20
13. 00:48646
20. 21:05
27. 11:36
Duben
  3. 13:25
11. 17:39647
19. 05:41
25. 20:55
Květen
  3. 06:44
11. 08:05648
18. 11:29
25. 06:50
Červen
  2. 00:22
  9. 19:49649
16. 15:58
23. 17:54
Červenec
  1. 17:37
  9. 05:10650
15. 20:47
23. 06:28
31. 09:48
Srpen
  7. 12:57651
14. 03:23
21. 20:48
30. 00:20
Září
  5. 20:19652
12. 12:59
20. 12:50
28. 12:46
Říjen
  5. 04:23653
12. 02:15
20. 06:06
27. 23:07
Listopad
  3. 14:05654
10. 19:21
18. 23:28
26. 07:52
Prosinec
  3. 01:50655
10. 15:39
18. 15:39
25. 15:52

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru