Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1974

Leden   1. 19:06   8. 13:36 15. 08:04 23. 12:02 31. 08:39
Únor   7. 00:24 14. 01:04 22. 06:34
Březen   1. 19:03   8. 11:03 15. 20:15 23. 22:24 31. 02:44
Duben   6. 22:00 14. 15:57 22. 11:16 29. 08:39
Květen   6. 09:54 14. 10:29 21. 21:34 28. 14:03
Červen   4. 23:10 13. 02:45 20. 05:56 26. 20:20
Červenec   4. 13:40 12. 16:28 19. 13:06 26. 04:51
Srpen   3. 04:57 11. 03:46 17. 20:01 24. 16:38
Září   1. 20:25   9. 13:01 16. 03:45 23. 08:08
Říjen   1. 11:38   8. 20:46 15. 13:25 23. 02:53 31. 02:19
Listopad   7. 03:47 14. 01:53 21. 23:40 29. 16:10
Prosinec   6. 11:10 13. 17:25 21. 20:43 29. 04:51
Leden
  1. 19:06
  8. 13:36
15. 08:04
23. 12:02632
31. 08:39
Únor
  7. 00:24
14. 01:04
22. 06:34633
Březen
  1. 19:03
  8. 11:03
15. 20:15
23. 22:24634
31. 02:44
Duben
  6. 22:00
14. 15:57
22. 11:16635
29. 08:39
Květen
  6. 09:54
14. 10:29
21. 21:34636
28. 14:03
Červen
  4. 23:10
13. 02:45
20. 05:56637
26. 20:20
Červenec
  4. 13:40
12. 16:28
19. 13:06638
26. 04:51
Srpen
  3. 04:57
11. 03:46
17. 20:01639
24. 16:38
Září
  1. 20:25
  9. 13:01
16. 03:45640
23. 08:08
Říjen
  1. 11:38
  8. 20:46
15. 13:25641
23. 02:53
31. 02:19
Listopad
  7. 03:47
14. 01:53642
21. 23:40
29. 16:10
Prosinec
  6. 11:10
13. 17:25643
21. 20:43
29. 04:51

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru