Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1973

Leden   4. 16:42 12. 06:27 18. 22:28 26. 07:05
Únor   3. 10:23 10. 15:05 17. 11:07 25. 04:10
Březen   5. 01:07 11. 22:26 19. 00:33 27. 00:46
Duben   3. 12:45 10. 05:28 17. 14:50 25. 18:59
Květen   2. 21:55   9. 13:07 17. 05:58 25. 09:40
Červen   1. 05:34   7. 22:11 15. 21:35 23. 20:45 30. 12:39
Červenec   7. 09:26 15. 12:56 23. 04:58 29. 19:59
Srpen   5. 23:27 14. 03:16 21. 11:22 28. 04:25
Září   4. 16:22 12. 16:16 19. 17:11 26. 14:54
Říjen   4. 11:32 12. 04:09 18. 23:33 26. 04:16
Listopad   3. 07:29 10. 15:27 17. 07:34 24. 20:55
Prosinec   3. 02:29 10. 02:35 16. 18:13 24. 16:07
Leden
  4. 16:42619
12. 06:27
18. 22:28
26. 07:05
Únor
  3. 10:23620
10. 15:05
17. 11:07
25. 04:10
Březen
  5. 01:07621
11. 22:26
19. 00:33
27. 00:46
Duben
  3. 12:45622
10. 05:28
17. 14:50
25. 18:59
Květen
  2. 21:55623
  9. 13:07
17. 05:58
25. 09:40
Červen
  1. 05:34624
  7. 22:11
15. 21:35
23. 20:45
30. 12:39625
Červenec
  7. 09:26
15. 12:56
23. 04:58
29. 19:59626
Srpen
  5. 23:27
14. 03:16
21. 11:22
28. 04:25627
Září
  4. 16:22
12. 16:16
19. 17:11
26. 14:54628
Říjen
  4. 11:32
12. 04:09
18. 23:33
26. 04:16629
Listopad
  3. 07:29
10. 15:27
17. 07:34
24. 20:55630
Prosinec
  3. 02:29
10. 02:35
16. 18:13
24. 16:07631

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru