Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1972

Leden   8. 14:31 16. 11:52 23. 10:29 30. 11:58
Únor   7. 12:11 15. 01:29 21. 18:20 29. 04:12
Březen   8. 08:05 15. 12:35 22. 03:12 29. 21:05
Duben   7. 00:44 13. 21:31 20. 13:45 28. 13:44
Květen   6. 13:26 13. 05:08 20. 02:16 28. 05:27
Červen   4. 22:22 11. 12:30 18. 16:41 26. 19:46
Červenec   4. 04:25 10. 20:39 18. 08:46 26. 08:23
Srpen   2. 09:02   9. 06:26 17. 02:09 24. 19:22 31. 13:48
Září   7. 18:28 15. 20:13 23. 05:07 29. 20:16
Říjen   7. 09:08 15. 13:55 22. 14:25 29. 05:41
Listopad   6. 02:21 14. 06:01 21. 00:07 27. 18:45
Prosinec   5. 21:24 13. 19:36 20. 10:45 27. 11:27
Leden
  8. 14:31
16. 11:52607
23. 10:29
30. 11:58
Únor
  7. 12:11
15. 01:29608
21. 18:20
29. 04:12
Březen
  8. 08:05
15. 12:35609
22. 03:12
29. 21:05
Duben
  7. 00:44
13. 21:31610
20. 13:45
28. 13:44
Květen
  6. 13:26
13. 05:08611
20. 02:16
28. 05:27
Červen
  4. 22:22
11. 12:30612
18. 16:41
26. 19:46
Červenec
  4. 04:25
10. 20:39613
18. 08:46
26. 08:23
Srpen
  2. 09:02
  9. 06:26614
17. 02:09
24. 19:22
31. 13:48
Září
  7. 18:28615
15. 20:13
23. 05:07
29. 20:16
Říjen
  7. 09:08616
15. 13:55
22. 14:25
29. 05:41
Listopad
  6. 02:21617
14. 06:01
21. 00:07
27. 18:45
Prosinec
  5. 21:24618
13. 19:36
20. 10:45
27. 11:27

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru