Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1971

Leden   4. 05:55 11. 14:20 19. 19:08 26. 23:55
Únor   2. 15:31 10. 08:41 18. 13:13 25. 10:48
Březen   4. 03:01 12. 03:33 20. 03:30 26. 20:23
Duben   2. 16:46 10. 21:10 18. 13:58 25. 05:02
Květen   2. 08:34 10. 12:23 17. 21:15 24. 13:32
Červen   1. 01:42   9. 01:03 16. 02:24 22. 22:57 30. 19:11
Červenec   8. 11:37 15. 06:47 22. 10:15 30. 12:07
Srpen   6. 20:42 13. 11:55 20. 23:53 29. 03:56
Září   5. 05:02 11. 19:23 19. 15:42 27. 18:17
Říjen   4. 13:19 11. 06:29 19. 08:59 27. 06:54
Listopad   2. 22:19   9. 21:51 18. 02:46 25. 17:37
Prosinec   2. 08:48   9. 17:03 17. 20:03 25. 02:35 31. 21:20
Leden
  4. 05:55
11. 14:20
19. 19:08
26. 23:55595
Únor
  2. 15:31
10. 08:41
18. 13:13
25. 10:48596
Březen
  4. 03:01
12. 03:33
20. 03:30
26. 20:23597
Duben
  2. 16:46
10. 21:10
18. 13:58
25. 05:02598
Květen
  2. 08:34
10. 12:23
17. 21:15
24. 13:32599
Červen
  1. 01:42
  9. 01:03
16. 02:24
22. 22:57600
30. 19:11
Červenec
  8. 11:37
15. 06:47
22. 10:15601
30. 12:07
Srpen
  6. 20:42
13. 11:55
20. 23:53602
29. 03:56
Září
  5. 05:02
11. 19:23
19. 15:42603
27. 18:17
Říjen
  4. 13:19
11. 06:29
19. 08:59604
27. 06:54
Listopad
  2. 22:19
  9. 21:51
18. 02:46605
25. 17:37
Prosinec
  2. 08:48
  9. 17:03
17. 20:03606
25. 02:35
31. 21:20

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru