Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1970

Leden   7. 21:35 14. 14:18 22. 13:55 30. 15:38
Únor   6. 08:13 13. 05:10 21. 09:19
Březen   1. 03:33   7. 18:42 14. 22:16 23. 02:52 30. 12:04
Duben   6. 05:09 13. 16:44 21. 17:21 28. 18:18
Květen   5. 15:51 13. 11:26 21. 04:38 27. 23:32
Červen   4. 03:21 12. 05:06 19. 13:27 26. 05:01
Červenec   3. 16:18 11. 20:43 18. 20:58 25. 12:00
Srpen   2. 06:58 10. 09:50 17. 04:15 23. 21:34 31. 23:01
Září   8. 20:38 15. 12:09 22. 10:42 30. 15:31
Říjen   8. 05:43 14. 21:21 22. 03:47 30. 07:28
Listopad   6. 13:47 13. 08:28 21. 00:13 28. 22:14
Prosinec   5. 21:36 12. 22:03 20. 22:09 28. 11:43
Leden
  7. 21:35582
14. 14:18
22. 13:55
30. 15:38
Únor
  6. 08:13583
13. 05:10
21. 09:19
Březen
  1. 03:33
  7. 18:42584
14. 22:16
23. 02:52
30. 12:04
Duben
  6. 05:09585
13. 16:44
21. 17:21
28. 18:18
Květen
  5. 15:51586
13. 11:26
21. 04:38
27. 23:32
Červen
  4. 03:21587
12. 05:06
19. 13:27
26. 05:01
Červenec
  3. 16:18588
11. 20:43
18. 20:58
25. 12:00
Srpen
  2. 06:58589
10. 09:50
17. 04:15
23. 21:34
31. 23:01590
Září
  8. 20:38
15. 12:09
22. 10:42
30. 15:31591
Říjen
  8. 05:43
14. 21:21
22. 03:47
30. 07:28592
Listopad
  6. 13:47
13. 08:28
21. 00:13
28. 22:14593
Prosinec
  5. 21:36
12. 22:03
20. 22:09
28. 11:43594

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru