Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1969

Leden   3. 19:28 11. 15:00 18. 05:59 25. 09:23
Únor   2. 13:56 10. 01:08 16. 17:25 24. 05:30
Březen   4. 06:17 11. 08:44 18. 05:51 26. 01:48
Duben   2. 19:45   9. 14:58 16. 19:16 24. 20:44
Květen   2. 06:13   8. 21:12 16. 09:26 24. 13:15 31. 14:18
Červen   7. 04:39 15. 00:09 23. 02:44 29. 21:04
Červenec   6. 14:17 14. 15:11 22. 13:09 29. 03:45
Srpen   5. 02:38 13. 06:16 20. 21:03 27. 11:32
Září   3. 17:58 11. 20:56 19. 03:24 25. 21:21
Říjen   3. 12:05 11. 10:39 18. 09:32 25. 09:44
Listopad   2. 08:14   9. 23:11 16. 16:45 24. 00:54
Prosinec   2. 04:50   9. 10:42 16. 02:09 23. 18:35 31. 23:52
Leden
  3. 19:28
11. 15:00
18. 05:59570
25. 09:23
Únor
  2. 13:56
10. 01:08
16. 17:25571
24. 05:30
Březen
  4. 06:17
11. 08:44
18. 05:51572
26. 01:48
Duben
  2. 19:45
  9. 14:58
16. 19:16573
24. 20:44
Květen
  2. 06:13
  8. 21:12
16. 09:26574
24. 13:15
31. 14:18
Červen
  7. 04:39
15. 00:09575
23. 02:44
29. 21:04
Červenec
  6. 14:17
14. 15:11576
22. 13:09
29. 03:45
Srpen
  5. 02:38
13. 06:16577
20. 21:03
27. 11:32
Září
  3. 17:58
11. 20:56578
19. 03:24
25. 21:21
Říjen
  3. 12:05
11. 10:39579
18. 09:32
25. 09:44
Listopad
  2. 08:14
  9. 23:11580
16. 16:45
24. 00:54
Prosinec
  2. 04:50
  9. 10:42581
16. 02:09
23. 18:35
31. 23:52

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru