Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1968

Leden   7. 15:23 15. 17:11 22. 20:38 29. 17:29
Únor   6. 13:20 14. 07:43 21. 04:28 28. 07:56
Březen   7. 10:20 14. 19:52 21. 12:07 28. 23:48
Duben   6. 04:27 13. 05:52 19. 20:35 27. 16:21
Květen   5. 18:54 12. 14:05 19. 06:44 27. 08:30
Červen   4. 05:47 10. 21:13 17. 19:14 25. 23:24
Červenec   3. 13:41 10. 04:18 17. 10:11 25. 12:49
Srpen   1. 19:34   8. 12:32 16. 03:13 24. 00:56 31. 00:34
Září   6. 23:07 14. 21:31 22. 12:08 29. 06:07
Říjen   6. 12:46 14. 16:05 21. 22:44 28. 13:40
Listopad   5. 05:25 13. 09:53 20. 09:02 27. 00:30
Prosinec   5. 00:07 13. 01:49 19. 19:19 26. 15:14
Leden
  7. 15:23
15. 17:11
22. 20:38
29. 17:29558
Únor
  6. 13:20
14. 07:43
21. 04:28
28. 07:56559
Březen
  7. 10:20
14. 19:52
21. 12:07
28. 23:48560
Duben
  6. 04:27
13. 05:52
19. 20:35
27. 16:21561
Květen
  5. 18:54
12. 14:05
19. 06:44
27. 08:30562
Červen
  4. 05:47
10. 21:13
17. 19:14
25. 23:24563
Červenec
  3. 13:41
10. 04:18
17. 10:11
25. 12:49564
Srpen
  1. 19:34
  8. 12:32
16. 03:13
24. 00:56565
31. 00:34
Září
  6. 23:07
14. 21:31
22. 12:08566
29. 06:07
Říjen
  6. 12:46
14. 16:05
21. 22:44567
28. 13:40
Listopad
  5. 05:25
13. 09:53
20. 09:02568
27. 00:30
Prosinec
  5. 00:07
13. 01:49
19. 19:19569
26. 15:14

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru