Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1967

Leden   3. 15:19 10. 19:06 18. 20:41 26. 07:40
Únor   2. 00:03   9. 11:44 17. 16:56 24. 18:43
Březen   3. 10:10 11. 05:30 19. 09:31 26. 04:21
Duben   1. 21:58   9. 23:20 17. 21:47 24. 13:03
Květen   1. 11:33   9. 15:55 17. 06:17 23. 21:22 31. 02:52
Červen   8. 06:13 15. 12:12 22. 05:57 29. 19:39
Červenec   7. 18:00 14. 16:53 21. 15:39 29. 13:14
Srpen   6. 03:48 12. 21:44 20. 03:27 28. 06:35
Září   4. 12:37 11. 04:06 18. 17:59 26. 22:44
Říjen   3. 21:24 10. 13:11 18. 11:11 26. 13:04
Listopad   2. 06:48   9. 02:00 17. 05:53 25. 01:23
Prosinec   1. 17:10   8. 18:57 17. 00:21 24. 11:48 31. 04:38
Leden
  3. 15:19
10. 19:06545
18. 20:41
26. 07:40
Únor
  2. 00:03
  9. 11:44546
17. 16:56
24. 18:43
Březen
  3. 10:10
11. 05:30547
19. 09:31
26. 04:21
Duben
  1. 21:58
  9. 23:20548
17. 21:47
24. 13:03
Květen
  1. 11:33
  9. 15:55549
17. 06:17
23. 21:22
31. 02:52
Červen
  8. 06:13550
15. 12:12
22. 05:57
29. 19:39
Červenec
  7. 18:00551
14. 16:53
21. 15:39
29. 13:14
Srpen
  6. 03:48552
12. 21:44
20. 03:27
28. 06:35
Září
  4. 12:37553
11. 04:06
18. 17:59
26. 22:44
Říjen
  3. 21:24554
10. 13:11
18. 11:11
26. 13:04
Listopad
  2. 06:48555
  9. 02:00
17. 05:53
25. 01:23
Prosinec
  1. 17:10556
  8. 18:57
17. 00:21
24. 11:48
31. 04:38557

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 876.den
Nahoru