Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1966

Leden   7. 06:16 13. 21:00 21. 16:46 29. 20:48
Únor   5. 16:58 12. 09:53 20. 11:49 28. 11:15
Březen   7. 02:45 14. 01:19 22. 05:46 29. 21:43
Duben   5. 12:13 12. 18:28 20. 21:35 28. 04:49
Květen   4. 22:00 12. 12:19 20. 10:42 27. 09:50
Červen   3. 08:40 11. 05:58 18. 21:09 25. 14:22
Červenec   2. 20:36 10. 22:43 18. 05:30 24. 20:00
Srpen   1. 10:05   9. 13:55 16. 12:47 23. 04:02 31. 01:14
Září   8. 03:07 14. 20:13 21. 15:24 29. 17:47
Říjen   7. 14:08 14. 04:51 21. 06:34 29. 11:00
Listopad   5. 23:18 12. 15:26 20. 01:20 28. 03:40
Prosinec   5. 07:22 12. 04:13 19. 22:41 27. 18:43
Leden
  7. 06:16
13. 21:00
21. 16:46533
29. 20:48
Únor
  5. 16:58
12. 09:53
20. 11:49534
28. 11:15
Březen
  7. 02:45
14. 01:19
22. 05:46535
29. 21:43
Duben
  5. 12:13
12. 18:28
20. 21:35536
28. 04:49
Květen
  4. 22:00
12. 12:19
20. 10:42537
27. 09:50
Červen
  3. 08:40
11. 05:58
18. 21:09538
25. 14:22
Červenec
  2. 20:36
10. 22:43
18. 05:30539
24. 20:00
Srpen
  1. 10:05
  9. 13:55
16. 12:47540
23. 04:02
31. 01:14
Září
  8. 03:07
14. 20:13541
21. 15:24
29. 17:47
Říjen
  7. 14:08
14. 04:51542
21. 06:34
29. 11:00
Listopad
  5. 23:18
12. 15:26543
20. 01:20
28. 03:40
Prosinec
  5. 07:22
12. 04:13544
19. 22:41
27. 18:43

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru