Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1965

Leden   2. 22:07 10. 21:59 17. 14:37 24. 12:07
Únor   1. 17:36   9. 09:53 16. 01:27 23. 06:39
Březen   3. 10:56 10. 18:52 17. 12:24 25. 02:37
Duben   2. 01:20   9. 01:40 16. 00:02 23. 22:07
Květen   1. 12:56   8. 07:19 15. 12:52 23. 15:40 30. 22:12
Červen   6. 13:11 14. 02:59 22. 06:36 29. 05:52
Červenec   5. 20:36 13. 18:01 21. 18:53 28. 12:45
Srpen   4. 06:47 12. 09:22 20. 04:50 26. 19:50
Září   2. 20:27 11. 00:32 18. 12:58 25. 04:18
Říjen   2. 13:37 10. 15:14 17. 20:00 24. 15:11
Listopad   1. 09:26   9. 05:15 16. 02:54 23. 05:10
Prosinec   1. 06:24   8. 18:21 15. 10:52 22. 22:03 31. 02:46
Leden
  2. 22:07520
10. 21:59
17. 14:37
24. 12:07
Únor
  1. 17:36521
  9. 09:53
16. 01:27
23. 06:39
Březen
  3. 10:56522
10. 18:52
17. 12:24
25. 02:37
Duben
  2. 01:20523
  9. 01:40
16. 00:02
23. 22:07
Květen
  1. 12:56524
  8. 07:19
15. 12:52
23. 15:40
30. 22:12525
Červen
  6. 13:11
14. 02:59
22. 06:36
29. 05:52526
Červenec
  5. 20:36
13. 18:01
21. 18:53
28. 12:45527
Srpen
  4. 06:47
12. 09:22
20. 04:50
26. 19:50528
Září
  2. 20:27
11. 00:32
18. 12:58
25. 04:18529
Říjen
  2. 13:37
10. 15:14
17. 20:00
24. 15:11530
Listopad
  1. 09:26
  9. 05:15
16. 02:54
23. 05:10531
Prosinec
  1. 06:24
  8. 18:21
15. 10:52
22. 22:03532
31. 02:46

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru