Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1964

Leden   6. 16:58 14. 21:44 22. 06:29 29. 00:23
Únor   5. 13:42 13. 14:01 20. 14:24 27. 13:39
Březen   6. 11:00 14. 03:14 20. 21:39 28. 03:48
Duben   5. 06:45 12. 13:37 19. 05:09 26. 18:49
Květen   4. 23:20 11. 22:02 18. 13:42 26. 10:29
Červen   3. 12:07 10. 05:22 17. 00:02 25. 02:08
Červenec   2. 21:31   9. 12:31 16. 12:47 24. 16:58
Srpen   1. 04:29   7. 20:17 15. 04:19 23. 06:25 30. 10:15
Září   6. 05:34 13. 22:24 21. 18:31 28. 16:01
Říjen   5. 17:20 13. 17:56 21. 05:45 27. 22:59
Listopad   4. 08:16 12. 13:20 19. 16:43 26. 08:10
Prosinec   4. 02:18 12. 07:01 19. 03:41 25. 20:27
Leden
  6. 16:58
14. 21:44508
22. 06:29
29. 00:23
Únor
  5. 13:42
13. 14:01509
20. 14:24
27. 13:39
Březen
  6. 11:00
14. 03:14510
20. 21:39
28. 03:48
Duben
  5. 06:45
12. 13:37511
19. 05:09
26. 18:49
Květen
  4. 23:20
11. 22:02512
18. 13:42
26. 10:29
Červen
  3. 12:07
10. 05:22513
17. 00:02
25. 02:08
Červenec
  2. 21:31
  9. 12:31514
16. 12:47
24. 16:58
Srpen
  1. 04:29
  7. 20:17515
15. 04:19
23. 06:25
30. 10:15
Září
  6. 05:34516
13. 22:24
21. 18:31
28. 16:01
Říjen
  5. 17:20517
13. 17:56
21. 05:45
27. 22:59
Listopad
  4. 08:16518
12. 13:20
19. 16:43
26. 08:10
Prosinec
  4. 02:18519
12. 07:01
19. 03:41
25. 20:27

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru